• Yıllarca çalışarak edindiğimiz tecrübeler bizlere gösterdi ki, bireyselleştirilmemiş bir dil eğitim sistemi, kişiye sadece dil hakkında kabaca bir bilgi kazandırmakta, o dil konusunda kabaca bir fikir sahibi olmasını sağlamakta, ancak dili kullanma konusunda bireye katkıda bulunmamaktadır. Sınıf ortamında alınan derslerde, eğitim bireylerin ilgi ve istekleri, ihtiyaçları doğrultusunda değil, daha önceden belirlenmiş bir eğitim programı çerçevesinde, belirlenen sınırlı ders saati içerisinde kalarak, ihtiyaca cevap veremeyecek bir şekilde ilerlemektedir. Herhangi bir sebepten dolayı kaçırılan bir ders sonrası öğrenci kendisini konuya karşı yabancı hissetmeye başlamakta ve derslerden kopma noktasına gelmektedir.
  •  Ayrıca, sınıf içerisinde bireye yönelik ders işlenmediği için, öğrencinin yaşı, algı düzeyi, ilgisi ve yeteneği göz ardı edilerek, herkese aynı metotla eğitim verilerek konunun anlaşılması beklenmekte ve sonunda da bu durum öğrenci açısından başarısız olma hissine kapılmakla sonlanmaktadır. Kendisine hitap edilmeyen bir eğitimde başarılı olmak ta bir hayalden ibaret olmaktadır.
  • Bireyselleştirilmiş eğitim sistemimizde ise, tamamen öğrencinin ilgisi, ihtiyaçları, kültürel durumu, yaşı ve algı düzeyine göre eğitim sunulmakta, aynı sistem herkese uygulanmamaktadır. Başarılı ve kullanılabilirliği yüksek dil eğitimi için, öğrencilerimizle yaptığımız derslerde, tüm bu belirtilen hususlar göz önüne alınarak sistem geliştirilmekte ve dilin doğal süreç içerisinde öğrenilmesi hedeflenmektedir.
  • Öğrencimizi sistemimize değil, sistemimizi öğrencimize uygun bir şekilde güncelleyerek onun dil eğitimi süresini mümkün olduğunca kısaltıp, öğrendiği konulara hakim olmasını ve günlük hayatta kullanabilmesini sağlamaya yönelik olarak çalışmaktayız. Bu çalışmalar esnasında kullandığımız kaynakları da öğrencimize göre belirleyerek, gelişimini katkıda bulunmaktayız.
  • Ayrıca, eğitimi öğrencinin istekleri doğrultusunda evinde veya ofisinde, kendisini yabancı hissetmeyeceği bir mekânda ve kendisinin belirleyeceği bir saatte yapmaya özen gösteriyoruz. Belirli saatleri veya belirli zamanları zorlamak ta eğitim açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bir süre sonra parasını ödediği için kendisini gitmek zorunda hisseden birey, verimli bir eğitim almış olmamaktadır.
  • Bireyselleştirilmiş eğitim hızı da öğrenciye göre belirlendiği için, zamandan tasarruf sağlanmakta ve kısa sürede daha hızlı bir eğitim alınmaktadır. Zaman zaman yapılan testler ile de öğrencinin neyi ne seviyede edindiği ölçülerek yeni çalışmalara devam edilmektedir.
  • Kısacası, belirli sürelerde, belirli konuları işleyerek eğitimi sonlandırmıyor, öğrenci odaklı bir çalışma ile tam öğrenmeyi gerçekleştirmeyi sağlıyoruz. Doğal olarak bilginin zihinde yerleşme sürecini de göz önünde bulunduruyor ve kalıcı olması için sürekli tekrarlar ve hatırlatmalarla da öğrencinin ödev yükünü azaltıp, derste öğrenmeyi gerçekleştiriyoruz.
Öğrencilerin aynı anda eğitim aldığı, belirli sürelerde konuların bitirilmesi gereken eğitim sistemi yerine, tamamen sizin hızınız, ilginiz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda şekillenen bir eğitim sistemi ile Ingilizceyi konuşmanın ve bu dilde iletişim kurmanın rahatlığını yaşayın.
 
Bireyselleştirilmiş Eğitim Metodu
SİZE ÖZEL PROGRAMLA BİREYSEL EĞİTİM İMKANI
 

DİL EĞİTİMİNDE FARKLI ANLAYIŞ

 
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM
Eğitimin Bireyselleştirilmesi ile ilgili çalışmalarımız uzun yıllara dayanıyor. Sonuçta edindiğimiz tecrübe bizlere gösterdi ki, eğitim kişiye özel olmalı, bireyin kendisine hitap etmeli ve öğrencinin ilgi ve istekleri hesaba...
KİŞİYE ÖZEL ANLATIM
İngilizce eğitimi için hazırlanan onlarca ders kitabı, konuşma aktiviteleri için yayımlanan kitaplar, kelime bilgisini geliştirmek için oluşturulan yazılı eserlerden sadece bir tanesine odaklanıp diğerlerinin sağlayacağı faydalardan...
SİZE UYGUN KAYNAKLAR
Herkese aynı anda anlatılan dersler maalesef başarılı olamamaktadır ve bu yüzden de her öğrenci farklı bir seviyede kalmakta ve dil eğitiminden vazgeçmektedir. Ancak ders anlatımı, öğrenciye en uygun şekilde seçilirse...
KONUŞMA AĞIRLIKLI EĞİTİM
İngilizce eğitimi alan bireylerin en çok merak ettiği ve belki de istediği şey, bu dili etkin bir şekilde konuşabilmek. Peki ne zaman konuşabileceğim ya da konuşabilecek miyim soruları her zaman öğrenciyi meşgul etmiştir ve...
ONLINE TESTLER
Verdiğimiz eğitimin başarısını ölçebilmek için, ders esnasında edinilmesi gereken kazanımları, zaman zaman her öğrencimiz için hazırladığımız testlerle de ölçüyoruz. Her öğrencimize farklı testler uygulayarak, test sonuçlarına...
 
 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Ne Demektir?

 
 
ADRES
Bayrampaşa / İstanbul
TELEFON
(+90) 530 463 13 85
E-POSTA
bilgi@ingilizcetestlerim.com
ÇALIŞMA SAATLERİ
Pazartesi-Cuma - 09:00-23:00
 
 

Bize Ulaşın

 
ingilizcetestler.com                                                   ingilizcetestlerim.com                                                  kolaydil.net