ingilizcetestler.com                                                   ingilizcetestlerim.com                                                  kolaydil.net
 
Bireyselleştirilmiş Eğitim Metodu
SİZE ÖZEL PROGRAMLA BİREYSEL EĞİTİM İMKANI
 
Öğrencilerin aynı anda eğitim aldığı, belirli sürelerde konuların bitirilmesi gereken eğitim sistemi yerine, tamamen sizin hızınız, ilginiz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda şekillenen bir eğitim sistemi ile Ingilizceyi konuşmanın ve bu dilde iletişim kurmanın rahatlığını yaşayın.
  • Dil eğitiminde diğer önemli bir husus ta kullanılan kaynaklardır. Kaynakların ne kadar güncel olduğu, ne tür öğrenciye hitap ettiği, görsel ve işitsel yeterliliği, konuyu işlemedeki başarısı, öğrencinin dil eğitimindeki başarısını etkilemektedir. Bazı kitaplar, eğitim alan bireyi dilbilgisi kurallarına boğarken, bazıları da dilbilgisine fazlaca değinmeden,  bu işi eğitimciye bırakarak öğretmen odaklı bir eğitim vermektedir.  Çeşitli yabancı üniversite ve yayınevinin çıkardığı bu kitaplar, hitap ettiği öğrenci açısından da farklılık göstermektedir. Bazıları yetişkinler için hazırlanmışken bazıları da örgün eğitim alan, okullarda okuyan öğrenciler için hazırlanmıştır.
  • Sadece bir kitaptan yola çıkarak verilen eğitim sonucunda, öğrenilen İngilizce sadece o kitabın izin verdiği, kurguladığı bir dile dönüşmektedir.  Kullanılan kaynak bireyin ilgisini çekmiyor ise, kültürüne veya yaşına uygun değil ise, öğrenci ders konusunda sorun yaşamaya başlamaktadır. Her ne kadar aynı seviyedeki kitaplar, aynı konuları öğretmeye çalışsa da, yöntem ve materyal farklılığı başarıyı etkilemektedir. Kullanılan malzeme aynı olsa da, ortaya çıkan ürünün farklılığı tartışma götürmez bir hal almaktadır.
  • Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, öğrenci için uygun kaynağın bulunması, bulunan kaynaktan azami derecede faydalanılması ve eğitimcinin kaynağı kullanma yetisi eğitimde önemli bir rol oynamaktadır. Öğrenciyi tanımadan seçilen kaynak, öğrenciyi kitaba uygun hale getirme mücadelesine dönüşmektedir.
  • Dilin birbirini tamamlayan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek çin sadece bir kaynak yeterli olamamaktadır, çünkü bu dört alanı tamamen hazır olarak sunan bir kitap bulunmamaktdır. Bu durumda eğiticinin farklı kaynaklara yönelmesi kaçınılmazdır ve bu noktada kitap ve kaynak seçimi büyük önem taşımaktadır. Öğrencinin algı düzeyi ve dil seviyesi göz önünende bulundurularak doğru kaynaklara erişim sağlamak gerekmektedir.  Eğitimcinin rolü de burada başlamaktadır. Bu konuda yazılmış tüm kitapları yakından tanıyan bir eğitimci, öğrencisi için en uygun kaynağı rahatlıkla seçebilmektedir. Gerektiğinde aynı konunun farklı boyutlarını gösterebilmek adına da farklı kaynaklardan da yararlanan öğretici, öğrencisine dilin çeşitliliğini rahatlıkla gösterebilmektedir.
  • Ayrıca seçilen kaynağın günlük dile ne kadar uygun olduğu ve daha doğrusu öğrencinin günlük hayatında, bu kaynaklarda gördüğü cümlelerle ne kadar karşılaşabileceği de önemlidir. Günlük hayattan kopuk, günlük konuşmalarda karşılığı olmayan kaynaklarda görülen cümleler, akademik bir çalışmanın ötesine geçememektedir ve öğrenci için faydasız, hayatına aktaramadığı bir bilgi haline gelmektedir.
  • Günlük hayattan cümleler aktaran, İngilizcede neyi nasıl ifade edeceğini gösteren kaynaklar her zaman çok daha faydalı olmuştur. Özellikler deyimler, öbek fiiller gibi günlük konuşmaların vazgeçilmezi ifadeleri  öğretebilmek ve öğrencinin kullanabilmesini sağlamak için kullandığımız kaynaklar, bu amaca ulaşmak için çok faydalı olmaktadır.
  • Öğrencinin ihtiyacına uygun kelimelerin öğretilmesi için de çeşitli hikayeler, duruma dayalı diyaloglar ve benzeri konularda yazılmış onlarca kaynak ta eğitimimiz esnasında sık sık kullanılmaktadır. Bu konuların öğrencide kalıcı olmasını sağlamak için de, öğretilen kavramlar sık sık ders esnasında kullanılarak, bunların kullanımı gösterilmekte ve kalıcılık sağlanmaktadır.
  • Kaynak kadar önemli bir konu da, kaynakların nasıl kullanılacağını bilmekten geçmektedir ve yıllardır kullandığımız bu sistem ile kaynak kullanımında da uzlamanlaştığımızı belirtmek isteriz.
 

DİL EĞİTİMİNDE FARKLI ANLAYIŞ

 
 
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM
Eğitimin Bireyselleştirilmesi ile ilgili çalışmalarımız uzun yıllara dayanıyor. Sonuçta edindiğimiz tecrübe bizlere gösterdi ki, eğitim kişiye özel olmalı, bireyin kendisine hitap etmeli ve öğrencinin ilgi ve istekleri hesaba...
KİŞİYE ÖZEL ANLATIM
İngilizce eğitimi için hazırlanan onlarca ders kitabı, konuşma aktiviteleri için yayımlanan kitaplar, kelime bilgisini geliştirmek için oluşturulan yazılı eserlerden sadece bir tanesine odaklanıp diğerlerinin sağlayacağı faydalardan...
SİZE UYGUN KAYNAKLAR
Herkese aynı anda anlatılan dersler maalesef başarılı olamamaktadır ve bu yüzden de her öğrenci farklı bir seviyede kalmakta ve dil eğitiminden vazgeçmektedir. Ancak ders anlatımı, öğrenciye en uygun şekilde seçilirse...
KONUŞMA AĞIRLIKLI EĞİTİM
İngilizce eğitimi alan bireylerin en çok merak ettiği ve belki de istediği şey, bu dili etkin bir şekilde konuşabilmek. Peki ne zaman konuşabileceğim ya da konuşabilecek miyim soruları her zaman öğrenciyi meşgul etmiştir ve...
ONLINE TESTLER
Verdiğimiz eğitimin başarısını ölçebilmek için, ders esnasında edinilmesi gereken kazanımları, zaman zaman her öğrencimiz için hazırladığımız testlerle de ölçüyoruz. Her öğrencimize farklı testler uygulayarak, test sonuçlarına...
 

Size Uygun Kaynaklar

 
ADRES
Bayrampaşa / İstanbul
TELEFON
(+90) 530 463 13 85
E-POSTA
bilgi@ingilizcetestlerim.com
ÇALIŞMA SAATLERİ
Pazartesi-Cuma - 09:00-23:00
 
 

Bize Ulaşın