Dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde konuşmada akıcılığı sağlarken, günlük hayatta en fazla kullanılan kelime ve deyimler ile birlikte kalıplaşmış ifadelere de yer vererek, gerçek ve canlı ingilizceden kopmadan, güncel videolar ile de destekleyerek, öğrencilerimizi kalıcı bir dil eğitimi vermekteyiz.

Bu çalışmaları yaparken de bilginin zihinde yerleşme sürecine katkıda bulunmak amacıyla, zaman zaman yaptığımız tekrarlar ile de öğrenimi pekiştirmekteyiz.
 
Öğrencilerimizin konuşulanları anladığı halde, aynı şeyleri ifade edememeleri sorununu çözmek amacıyla da dinleme alıştırmaları yapmalarını sağlıyoruz.

 
Öğrencilerin aynı anda eğitim aldığı, belirli sürelerde konuların bitirilmesi gereken eğitim sistemi yerine, tamamen sizin hızınız, ilginiz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda şekillenen bir eğitim sistemi ile Ingilizceyi konuşmanın ve bu dilde iletişim kurmanın rahatlığını yaşayın.
 

Bize Ulaşın

 
GENEL İNGİLİZCE
İngilizce öğrenmek isteyen bireyler en çok genel İngilizce konusunda talepte bulunmaktadır. Yurtdışı gezilerinde veya iş görüşmelerinde kullanmak üzere geliştirdiğimiz bütün bir eğitimdir. Öğrencinin öğrenim hızına göre toplam süresi belirlenmektedir. Sınırlı bir süre içinde mucizeler vadetmiyoruz.
ONLINE TESTLER
Verdiğimiz eğitimin başarısını ölçebilmek için, ders esnasında edinilmesi gereken kazanımları, zaman zaman her öğrencimiz için hazırladığımız testlerle de ölçüyoruz. Her öğrencimize farklı testler uygulayarak, test sonuçlarını raporlayıp gelişimlerini ölçüyor ve eksik konularını tekrar ederek tam öğrenmeyi sağlıyoruz.
ANLATIM YÖNTEMLERİ
Öğrencilerimizin anlamasını ve öğrenmesini kolaylaştıracak bir sistemdir. Eğitim durumu, yaşı, ihtiyacı ve kültürel yapısına göre şekillendirdiğimiz bir anlatım sistemidir. Her birey için ders işledikçe gelişen ve değişen bir yapıdadır. Sürekli ilerlemeye odaklıdır. Herkesin her şeyi aynı metotla öğrenmediğini biliyoruz.
KELİME BİLGİSİ
Kendisini tam ifade edebilmesi için, dilin doğal akışı içerisinde gelişmesi gereken kelime hazinesini öğrencilerimize kazandırmak amacıyla, zaman zaman kelime çalışmalarına da yer veriyor ve öğrencilerimizin kelime hazinesini geliştirici çalışmalar yapıyoruz.
OKUMA
Sadece bir kaynak yerine, onlarca kaynaktan gerekli olanları, gerektiği zamanda seçerek konu bütünlüğü içerisinde, öğrencilerimizin kelime bilgisi ve kullanım yeteneğini geliştirmeye çalışıyoruz ve birçok kez tekrar ederek doğal bir şekilde öğrenmelerini sağlıyoruz. Zaman zaman okuma alıştırmaları ile de telaffuz üzerinde duruyoruz
ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN
Sadece liselere giriş sınavı için, test kitaplarından soru çözerek dil eğitimi alan öğrenciler, gerçek dilden uzaklaşmakta ve liseye geçişten sonra tekrar dil sorunu yaşamaktadır. Ancak seviye ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim ile hem İngilizceyi öğrenmekte ve hem de sınavda tüm İngilizce soruları kolaylıkla cevaplayıp diğer derslerin soruları için vakit kazanmaktadırlar.
 
Bireyselleştirilmiş Eğitim Metodu
 

Dil Eğitiminde Nelere Önem Veriyoruz?